Výuka HN 5. roč. Dominantní septakord a dur a moll akord s přidanou v. 6

Úkoly i zápis z výuky zaslány do mailu.

Výuka HN 4. roč. Vokální a instrumentální soubory

Úkoly i zápis z výuky zaslány do mailu.

Výuka HN 3. roč. Dvojkřížek a dvojbéčko, stupnice mollové do 7 kř. a 7 béč.

Úkoly i zápis z výuky zaslány do mailu.

Výuka HN 2. roč. Hudební pojmy IV.

Úkoly i zápis z výuky zaslány do mailu.

Výuka HN 1. roč. Hudební pojmy III. 25.5.

Úkoly i zápis z výuky zaslány do mailu.

Výukové video PHV: Rytmus podle not 25.5.

Úkoly: pracovní sešit str. 36 a 46

Výuka HN 1. roč. Stupnice - tónina 15.5.

Úkoly zaslány do mailu.

Výukové video PHV: Takt, taktová čára 15.5.

Úkoly: pracovní sešit str. 44

Výuka HN 2. roč. 4.5. - 7.5.

Úkol: opsat stupnice dur do 7 bé podle předlohy - zasláno do mailu, instrukce ve videu.

Výuka HN 1. roč. 4.5. - 7.5.

Úkol v pracovním sešitu str. 50 celá strana + nácvik psaní odrážky, tiskopis posílám do mailu.

Výukové video PHV 4.5. - 7.5.

Úkoly: pracovní sešit str. 40 a 41 podle instrukcí ve videu; pracovní list byl poslán do mailu.

Výuka HN 5. roč. Akordy - čtyřzvuky - septakordy

Úkol k videu + zápis k učivu posílám do mailu.

Výuka HN 4. roč. 20274 Intervaly odvozené

Úkol k videu + zápis k učivu posílám do mailu.

Výuka HN 3. roč. 20.4.-24.4.

Úkol k videu + zápis k učivu posílám do mailu.

Výuka HN 2. roč. 20.4.-24.4.

Úkol: opsat stupnice podle předlohy - zasláno do mailu, instrukce ve videu.

Výuka HN 1. roč. 20.4.-24.4.

Úkol v pracovním sešitu str. 38 celá strana, instrukce ve videu.

Výukové video PHV 20.4.-24.4.

Úkoly a pracovní list byly poslány do mailu.

Výuka HN 5. roč. 6.4.-10.4.

Materiály a instrukce byly zaslány do mailu.

Výuka HN 4. roč. 6.4.-10.4.

Materiály a instrukce byly zaslány do mailu.

Výuka HN 3. roč. 6.4.-10.4.

Materiály a instrukce byly zaslány do mailu.

Výuka HN 2. roč. 6.4.-10.4.

Materiály a instrukce byly zaslány do mailu.

Výuka HN 1. roč. 6.4.-10.4.

Materiály a instrukce byly zaslány do mailu.

Výukové video PHV 6.4.-10.4.

Úkoly: PS str. 33, 34 a 35 a pracovní list - pošlu do mailu.

 

Výukové video pro HN 4. roč. č. 4002

Úkoly: Enharmonické tóny - vplnit buď na list v notovém sešitě a nebo vytisknout a doplnit a poslat foto.

Druhý úkol je na poznávání, kolik melodických ozdob je v ukázce.
Vše i se zápisem z hodiny posílám do mailu.
Výukové video pro HN 3. roč. 30.3. - 5.4.
ÚKOLY: Kvízy - B. Smetana, A. Dvořák. Stupnice mollové. Pošlu v e-mailu. Nové učivo: Hud. nástroje klávesové. Zápis i doplňující poslechové skladby pošlu taktéž v e-mailu. Oprava: I když je ve videu zmíněno hledání kódu, žádný nehledejte, bohužel se nezobrazil.

 

Výukové video pro HN 2. roč. 30.3. - 5.4.
ÚKOLY: Doplnit úkol na intervaly a poslat na mail. Nové učivo: Označování tempa

Výukové video pro HN 1. roč. 30.3. - 5.4.

Předně děkuji všem, kteří odeslali své úkoly z minulé videohodiny.
ÚKOLY: Poslat názvy tónů s křížky a béčky z videoprezentace a posílám taktéž do mailu dva lístky na doplnění názvů not s kř. a béč. Můžete buď přepsat do NS nebo vytisknout a doplnit.

Do mailu posílám zápis stupnice F-dur a zápis Pojmy II.

Výukové video pro PHV 30. - 3.4.

Úkoly najdete v e-mailu, pokud jste mi ještě Vás e-mailový kontakt neposlali, udělejte tak, co nejdřív na zusslavicin@seznam.cz

Výukové video pro HN 5. roč. 23. - 3.4.

Úkoly najdete v e-mailu, pokud jste mi ještě Vás e-mailový kontakt neposlali, udělejte tak, co nejdřív na zusslavicin@seznam.cz

Výukové video pro HN 4. roč. 23. - 27.3.

ÚKOLY: Prohlédnout výukové video, zjistit kód. Vyplnit DÚ nebo přepsat do notového sešitu, vyfotit a poslat na mail nebo do messengeru či WhatsAppu.

Výukové video pro HN 3. roč. 23. - 27.3.

ÚKOLY: Podívat se na ukázky hud. nástrojů. Odkazy na videa najdete v e-mailu.

Poslat čtyřmístný číselný kód z videa.

Výukové video pro HN 2. roč. 23. - 27.3.

ÚKOLY: Poslat nahrávku vyjmenování intervalů se zavřenýma očima (dobrovolné), poslat vyplněný DÚ, buď do NS nebo přímo do vytisknutého listu. Poslat čtyřmístný číselný kód z videa.

Výukové video pro HN 1. roč. 23. - 27.3.

ÚKOLY: Poslat názvy tónů s béčky; jaké písničky připomínají stupnici a trojzvuk a vyplnit list v pracovním sešitu str. 43.

Výukové video pro PHV 23. - 27.3.

DÚ: Názvy not podle prezentace ve videu a str. 30 v pracovním sešitu. Úkoly prosím posílejte do emailu: zusslavicin.cz a do předmětu napište prosím: "DÚ PHV 23.-27.3."

Distanční výuka

Oprava

24.03.2020 12:50
Ve videu s instrukcemi se vyskytla chyba, a sice v čase 7:15, kdy se objevuje v pravém horním rohu údaj o e-mailu, tak je uveden špatně, jsou tam chybně tři "sss" za sebou. E-mailová adresa je: zusslavicin@seznam.cz. V textové formě je to v pořádku. Všem bystrým pozorovatelům děkuji za upozornění!...

Informace k výuce hudební nauky a PHV

23.03.2020 20:00
Informace k výuce hudební nauky a přípravné hudební výchovy HUDEBNÍ NAUKA a PHV bude vyučována distančně formou výukových videí s probíranou látkou, na které budou navazovat úkoly v pracovním sešitě od M. Vozara a speciální úkoly pro každý ročník zvlášť. Rozpis aktuální látky a úkolů pro...