ZÁPIS DO ZUŠ SLAVIČÍN na ŠKOLNÍ ROK 2021/2021

Srdečně zveme k zápisu všechny zájemce o studium hudebního nebo výtvarného oboru na ZUŠ Slavičín.

Zápis - talentová zkouška proběhne v týdnu od 31. května do 4. června 2021.

Přesné časy zápisu do hudebního i výtvarného oboru budou zveřejněny 17.5.2021.

ZUŠ Slavičín představuje v následujících videích plody usílí a umělecké práce našich žáků během výuky na dálku. Vězte, že žáci nezaháleli....jen je bylo potřeba občas trochu popostrčit :-)

Za aktivní podporu děkujeme taktéž všem rodičům, kteří své děti podporovali!

Distanční výuka (nejen klavíru) pohledem paní učitelky Anety Janečkové. Aneb: Jak jsme rádi, že už se s dětmi můžeme potkávat osobně!

Blahopřejeme

žákyním výtvarného oboru ze třídy p. uč. Bc. Petry Ponczové k úspěšně vykonaným talentovým zkouškám a přijetí ke studiu:

na SUPŠ v Uherském Hradišti

Michaela Berčíková – multimediální tvorba

Hana Matušincová – užitá malba

Nikol Krystenová – fotografie

 

na UTB Zlín – fakulta multimediálních komunikací

Veronika Chovančíková – průmyslový design

Vendula Kramářová – průmyslový design

 

na Technickou univerzitu v Liberci

Vendula Kramářová – tvorba ve veřejném prostoru

Novoroční koncert žáků ZUŠ Slavičín

PF 2021

Na základě nařízení MŠMT probíhá výuka na ZUŠ od 4.1. nejpozději do 10.1. opět pouze distančním způsobem. Opatření se týká jak individuální tak skupinové výuky. Děkujeme za pochopení.

Vánoční koncert žáků ZUŠ Slavičín 2020

Vánoční - novoroční hudební přání zaměstnanců ZUŠ

Vánoční hudební pozdrav žákyň pěveckého oddělení ZUŠ

Od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2021 čerpáme dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II.

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které škola považuje za důležité pilíře své činnosti: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči a veřejností. Projekt ŠABLONY ZUŠ Slavičín je spolufinancován Evropskou unií.