Zápis do ZUŠ již proběhl. Přihlášky do výtvarného oboru je možné podávat až do 30.6. na odkazu níže. Do hudebního oboru je možné podat přihlášku už pouze po přechozí konzultaci s vedením školy: reditel@zus-slavicin.cz nebo na tel.: 737 109 538 (ředitelka školy), 732 839 546 (zástupce ř.)

Vyplňte přihlášku v systému iZUŠ na odkazu níže – pokud již některé Vaše dítě studuje na ZUŠ Slavičín, vyberte v iZUŠ variantu „ANO“, přihlaste se stávajícím heslem a vyplňte přihlášku dalšímu Vašemu dítěti. Pokud jste u nás úplně noví, vyberte v iZUŠ variantu „NE“ a vyplňte přihlášku od začátku. V přihlášce pak uvedete osobní údaje přihlašovaného dítěte, zákonných zástupců a studijní zaměření - výtvarný obor (výtvarná tvorba). Podmínkou přijetí do hudebního oboru jsou kapacitní možnosti školy.  Odkaz na iZUŠ zde.

Aktuality

Srdečně Vás zveme na Jarní koncert, který bude třídní předehrávkou žáků z dechové třídy uč. Barbory Jakúbkové a pěvecké třídy uč. Martiny Šuráňové....
Srdečně Vás zveme na třídní koncert, na kterém se představí žáci z dechové třídy p. uč. Pavla Macháče a třídy bicích nástrojů ze třídy uč. Martina...
V okresním kole v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 10.3.2023 v ZUŠ Hamronie Zlín získalo houslové trio pod vedením uč. Hany Petrů 1. místo...
Srdečně Vás zveme na tradiční Benefiční koncert žáků a učitelů ZUŠ, jehož výtěžek podpoří provoz senior taxi - aneb v dubnu jezdíme zdarma. Koncert...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

 

Partneři a důležité odkazy