Oddělení klávesových nástrojů

Klavír

· vyučující: Věra Hájková

                      Hana Durďáková

              Tereza Jakúbková

Klavír vždy patřil k hudebním nástrojům, o které byl velký zájem a je tomu tak i dnes.

   Mezi první pedagogy klavírní hry v naší škole patřily učitelky Naděžda Mikulcová a Jiřina Riesová. V nově zřízené hudební škole klavírní oddělení zakládaly a působily zde několik let.

    S láskou také vzpomínáme na naši milou kolegyni a kamarádku, klavíristku a korepetitorku Evu Votýpkovou, která již není mezi námi, dne 13. září 2002 podlehla vážné nemoci.

   S výukou klavírní hry začínají děti zpravidla v sedmi nebo osmi letech, ale v případě výrazného hudebního talentu dítěte je možnost přijetí do ZUŠ i v předškolním věku. Součástí výuky klavírní hry je i tzv. čtyřruční hra (žák-učitel, dva žáci) a možnost zapojení klavíristů do komorních souborů, či orchestrů. Každoročně pořádáme také třídní předehrávky, kde si zahrají všichni žáci ze třídy. Tato vystoupení jsou místem společného setkávání žáků, rodiny a třídních učitelů a těší se velké oblibě. Dále mají žáci možnost veřejně vystupovat na koncertech ZUŠ, které se konají v sále naší školy, nebo v obřadní síni slavičínské radnice.

     V současné době v naší ZUŠ vyučují hře na klavír učitelky - Věra Hájková, Hana Durďáková a Tereza Jakúbková ve třech klavírních třídách. Díky průběžnému vzdělávání pedagogů v oblasti klavírní výuky (Metodické centrum JAMU a mnoho dalších vzdělávacích kurzů a programů) – uplatňují učitelé ve vyučování nové moderní pedagogické a metodické prvky a poznatky. Práce s žáky se tak stává mnohem radostnější a tvořivější.

     Žáci našeho klavírního oddělení dosahují výrazných úspěchů v soutěžích ZUŠ. Mladí klavíristi se těchto soutěží účastní vždy v hojném počtu a právem patří k nejúspěšnějším žákům okresu i kraje a někteří z nich reprezentují naši školu i v kolech celostátních, což je vzhledem k počtu základních uměleckých škol a velké konkurenci vždy výrazným úspěchem, který těší a povzbuzuje v další práci.

     Srdečně a rádi  přivítáme všechny děti, které mají o hru na klavír zájem a chtějí se s tímto  překrásným hudebním nástrojem blíže seznámit.

 

Elektronické klávesové nástroje

· vyučující: Zdeněk Kozubík

     Výuka hry na keyboard je zaměřena primárně na souborovou hru v orchestru a je omezena aktuální potřebou orchestru a talentovým výběrem žáků učitelem.