Absolventský koncert III. Doroty Ambrůzové, Elišky Mičíkové, Martiny Ptáčkové, Nely Sporkové, Elišky Změlíkové

Srdečně Vás zveme na absolventský koncert, na kterém se představí absolventi I. i II. cyklu studia:

Dorota Ambrůzová - housle, 7. ročník ze třídy p. uč. Hany Petrů

Eliška Mičíková - zobcová flétna, 7. ročník ze třídy p. uč. Radima Knoppa

Martina Ptáčková - klavír, 4. ročník II. cyklu ze třídy p. uč. Věry Hájkové

Nela Sporková - zpěv, 7. ročník ze třídy p. uč. Magdaleny Radoňové

Eliška Změlíková - kytara, 7. ročník ze třídy p. uč. Radima Knoppa

Koncert se koná 10.5.2022 v 18.00 v koncertním sále.