Celostátní sborový happening - PAMATUJ!

Smíšený pěvecký sbor Cantare  a Dětský pěvecký sbor Tučňáci ZUŠ Slavičín se 7. 3. 2013 zapojí do celostátního sborového happeningu PAMATUJ!, jehož cílem je připomenutí vyvraždění více než 10 tis. českých mužů, žen a dětí z tzv. Terezínského rodinného tábora v průběhu 3 nocí roku 1944 v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau.

V předvečer šedesátého devátého výročí této tragické události zazpívají zpěváci ve všech malých i velkých městech a obcích na svých náměstích tři písně, které zpívali vězňové, když šli do plynu:

- Hatikvah (naděje) … tato zlidovělá píseň se později stala hymnou státu Israel

- Shema Jisrael … vyznání víry

- Kde domov můj … česká státní hymna

Součástí happeningu bude stručné připomenutí tragické události   přestavitelem města.                            

Cílem akce, která  proběhne 7. března v 16.30 hodin před slavičínskou radnicí, je vyjádřit úctu k životům nevinných zemřelých a hodnotám jako je respekt člověka k člověku, respekt a snášenlivost  k odlišným kulturám a  národům.           

Na happening navazuje Koncert studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a žáků ZUŠ Slavičín v 17.00 hod. v obřadní síni radnice Slavičín