Informace pro nejmladší žáky hudebního oboru - PHV !DŮLEŽITÉ!

První informační setkání nově nastupující žáků hudebního oboru, tzv. PHV neboli Přípravné hudební výchovy bude ve čtvrtek 2. září ve 14.30 hodin v učebně hudební nauky v 1. patře. Účast žáka je nutná v doprovodu jednoho rodiče či prarodiče nebo staršího sourozence. Účast nutná! Jedná se o rozdělení žáků do skupin a budou předány informace o průběhu studia na ZUŠ.