Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné nástroje

V pátek 2. března 2018 probíhá na naší ZUŠ okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové dřevěné nástroje. Z tohoto důvodu neprobíhá v tento den výuka hudebního oboru. Výuka výtvarného oboru probíhá beze změn v horním výtvarném ateliéru v podkroví.