Organizace výuky pěveckých sborů a žákovského orchestru 2012/13

Výuka pěveckých sborů  a orchestru začne v týdnu od 10. září, a to podle následujícího rozvrhu:

  • Přípravné oddělení dětského pěveckého sboru (Tučňáčci) v úterý 13.55 - 14.40 hod.
  • Dětský pěvecký sbor (Tučňáci) ve čtvrtek 13.55 - 15.30 hod.
  • Žákovský orchestr v pondělí 16.35 - 18.00 hod.