Přijetí nejlepších žáků u starosty města Slavičín

Přijetí nejlepších žáků slavičínských škol u starosty města Slavičín
28. 6. 2012, 13.00 hodin, radnice Slavičín
 
Tereza Zálešáková, klarinet ( tř. uč. Anna Frajtová)
za 2. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na klarinet, aktivní koncertní činnost a výborné studijní výsledky
 
Markéta Ďulíková, saxofon ( tř. uč. Anna Frajtová)
za mimořádný výkon při absolutoriu I. stupně hudebního oboru, sólovou, souborovou i orchestrální činnost v rámci školy i ve spolupráci s jinými subjekty
 
Vlastimil Noghe, klavír ( tř. uč. Hana Durďáková)
za absolutorium II. stupně hudebního oboru, samostatný klavírní recitál a koncertní aktivitu v rámci ZUŠ a města Slavičín
 
Hudební program: Vlastimil Noghe, klavír