Přijímání nových žáků do ZUŠ

Přijetí do přípravného ročníku (PHV) ZUŠ Slavičín probíhá na základě talentové zkoušky v průběhu měsíce června. Pokud tuto zkoušku dítě zvládne, nastupuje od září do přípravné hudební výchovy (PHV).

Studium na naší škole vždy začíná tímto přípravným ročníkem a v prvním  pololetí  žáci absolvují pouze jednu hodinu týdně společné výuky hudební teorie (tř. učitel Zdeněk Kozubík). Pokud v tomto pololetí dítě zvládne potřebnou látku, je zařazeno do pololetí druhého, kde se výuka rozšiřuje o další hodinu hry na nástroj. Zde se začne učit na vybraný  nástroj u dalšího pedagoga ve skupince 2 – 4 dětí. Také toto pololetí je  výběrové  a pokud dítě splňuje látku a osnovy, tak  po přijímací zkoušce, kterou vykoná  na konci pololetí, postupuje do prvního ročníku a stává se žákem školy.

Ve školním roce 2009/2010 nabízíme výuku  na  tyto nástroje:  zobcová flétna – asi 12 míst (do budoucna  s přestupem na další dechové nástroje- trubka, pozoun, lesní roh, klarinet, příčná flétna, saxofon ), klavír – 8 míst, housle – 6 míst, kytara -  2 místa. Klávesy, akordeon a sólový zpěv  nebude možné obsadit. Příspěvek na úhradu vzdělávání v ZUŠ = školné se platí vždy na každé pololetí ( 15. září 2009  a 15. února 2010  - 1300,- Kč.)