Rozvrh hodin HN 2017/18 a rozdělení žáků do jednotlivých skupin

Přesuny jednotlivých žáků jsou možné pouze po domluvě s vyučujícím předmětu. Rozdělení žáků do skupin HN naleznete zde.

Výuka hudební nauky včetně hudební dílny začíná v týdnu od 11. září podle rozvrhu.

Všechny informace, učebnici aj, dostanou žáci na první hodině.