Úspěchy našich žáků v okresním kole v komorní hře na smyčcové nástroje

Gratulujeme našim žákům, kteří soutěžili v okresním kole soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů dne 11. března 2010 v ZUŠ Luhačovice s následujícím umístěním:

Smyčcové terzetto, II. kategorie

Terezka Petrů

Eliška Strejčková

Šárka Borová

1. místo s postupem

tř. uč. Hana Petrů

 

 

Smyčcové terzretto, IV. kategorie

Magdalena Mikuličáková

Markéta Mikuličáková

Marie Mikuličáková

1. místo s postupem

 

Barokní soubor, IV. kategorie

Kateřina Lišková

Markéta Mikuličáková

Veronika Kuželová, klavír

1. místo s postupem

tř. uč. Bohumila Stillerová

 

Blahopřejeme a hodně štěstí v kole krajském

14. dubna 2010 ve Vsetíně.