Výsledky okresního kola soutěže smyčcových nástrojů, úspěchy našich žáků

V úterý 8. března 2011 se v Malenovicích uskutečnilo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Z naší školy se ho účastnili tito žáci: Anna Petrů a Martin Vincour z houslové třídy paní učitelky Hany Petrů a Terezie Petrů, Magdalena Mikuličáková, Kateřina Lišková a Markéta Mikuličáková z houslové třídy Paní učitelky Bohumily Stillerové. Všichni žáci si vedli výborně a získali krásná umístění, výsledková listina s umístěním zde. Všem našim houslistům blahopřejeme a postupujícím přejem hodně zdaru v kole krajském!