Zahájení a organizace školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 1. září 2014 individuálně v jednotlivých nástrojových třídách od 9.00 do 13.00 hodin.

V tomto čase si žáci mohou domluvit rozvrh hodin nástroje se svými učiteli. Žáci, kteří se nemohou dostavit v tomto termínu, se dostaví za svým vyučujícím co nejdříve (do středy 3.9.), nebo mohou kontaktovat vyučujícího telefonicky.

Výuka skupinových předmětů, tzn. hudební nauky, výtvarného oboru a pěveckých sborů, začíná v týdnu od pondělí 8. září 2014.

Rozvrhy hodin najdete na nástěnce v průjezdu školy nebo na webových stránkách školy.

Od 2. do 5. září je možno se informovat podrobněji na organizaci výuky skupinových předmětů u jednotlivých vyučujících (HN – Z. Kozubík, VO – J. Jakúbková, P. Ponczová, Pěvecké sbory – A. Frajtová)

Přesuny žáků mezi jednotlivými skupinami v rámci daného rozvrhu hudební nauky či výtvarného oboru jsou možné jen ze závažných důvodů a pouze po osobní domluvě s konkrétním vyučujícím předmětu.

Děkujeme za pochopení.