3. ročník

Učivo k pololetnímu testu, 3. ročník:

1. pořadí předznamenání stupnic (křížků a béček),

2. Pořadí stupnic durových: GDAEHFisCis  

                                       FBEsAsDesGesCes

3. stupnice durové napsat do not

4. stupnice mollové (jen rozdělení na 3 podskupiny a zvýš. tóny)

5. obraty akordu

6. basový klíč

7. pojmy za 1. a 2. ročník + hudební nástroje dechové

Přehled hud. pojmů pdf

 

 

Přípravné studium (PS)

Hudební nauka (informace pro rodiče, pravidla, pomůcky)