Přípravná hudební výchova - PHV

Noví žáci přijatí do hudebního oboru ZUŠ nastupují do Přípravného studia (PS).

Žák nastupující do přípravného studia ZUŠ má tyto možnosti:

a) v 1. pololetí pouze skupinová výuka tzv. PHV (Přípravná hudební výchova) – jedna hodina týdně (výuka a procvičování rytmu, intonace, zpěvu a elementární hudební nauky), od 2. pololetí se přidá další hodina hry na zvolený nástroj

 

b) skupinová výuka PHV i hra na nástroj už od 1. pololetí

Volba možnosti a) či b) záleží na schopnostech a zralostech a věku dítěte a na kapacitě školy v daném nástroji