Informace k výuce hudební nauky a PHV

23.03.2020 20:00

Informace k výuce hudební nauky a přípravné hudební výchovy

HUDEBNÍ NAUKA a PHV bude vyučována distančně formou výukových videí s probíranou látkou, na které budou navazovat úkoly v pracovním sešitě od M. Vozara a speciální úkoly pro každý ročník zvlášť.

Rozpis aktuální látky a úkolů pro každý ročník najdete na webových stránkách školy a na Facebooku; pokud používáte FB, dejte si ZUŠ do sledování, dozvíte se hned, pokud se objeví něco nového. Úkoly i zápisy z hodiny budu zasílat na mail žáka nebo rodiče - pokud Vaše děti nemají svůj mail (hlavně ty mladší), prosím o možnost posílat úkoly na mail rodičů. Pokud jsou starší, a ovládají práci na PC, ale nemají třeba svůj e-mail, založte jim prosím jejich vlastní.

Prosím zašlete mi na níže uvedený e-mail zprávu z e-mailové adresy, která bude sloužit ke vzájemné komunikaci. Do předmětu uveďte prosím jméno a příjmení žáka/žákyně. E-mail pro účely zasílání zápisů z učiva, úkoly nebo dotazy je: zusslavicin@seznam.cz

Výuková videa a úkoly na týden budou zveřejňována na FB ZUŠ Slavičín ve skupině Hudební nauka, odkaz: https://www.facebook.com/groups/1290498154469431/ (přidejte se) nebo na Webových stránkách v sekci Distanční výuka, odkaz: https://www.zus-slavicin.cz/distancni-vyuka/

Zhlédnutí výukových videí budu kontrolovat pomocí sbírání číselných kódů ukrytých ve videu. Prosím o umožnění přístupu na YouTube.

Vyplněné úkoly z pracovního sešitu (každý žák má svůj) nebo z notového sešitu, prosím vyfotit a poslat buď na níže uvedený mail nebo na messenger (ZUS Slavicin) nebo na WhatsApp (kontakt s mým tel. číslem).

Děkuji všem za spolupráci a těším se, že v této nové a pro Vás určitě ne vždy komfortní situaci vše zvládneme. Přeji všem pevné zdraví, ať se daří! Zdeněk Kozubík, uč. HN a PHV