Výtvarný obor

     Počátky výuky výtvarného oboru jsou spjaty se vznikem samostatné slavičínské  ZUŠ v roce 1979 a se jménem ak. mal. Jaroslava Jeřábka. Ten za 18 let svého pedagogického působení vychoval řadu výtvarníků amatérů, ale i aktivních výtvarníků, kteří se různým oborům tohoto umění  věnují profesně. V roce 1992 se výtvarné  třídy  ujala Mgr. Jana Jakúbková , z dalších učitelů to byl  Miroslav Pinďák, Petra Ponczová, Jitka Dulíková Gottfriedová a v současné době je to vedle J. Jakúbkové učitelka Petra Ponczová.

     Výtvarný obor v rámci své výuky vyučuje předměty - plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba a dějiny kultury – teoretický předmět, prostupující všemi zmíněnými obory. Cílem v těchto hodinách je kultivovat osobnost  dětí po stránce umělecké, poskytnout  základy vzdělání ve zvoleném oboru s ohledem na žákovy  potřeby a možnosti a po odborné stránce připravit zájemce o vzdělávání ve středních a vysokých školách s výtvarně – uměleckým zaměřením k talentovým zkouškám.

      Nedílnou součástí vzdělávání ve výtvarném oboru se staly malířské kurzy, které škola pravidleně organizuje jsou určeny nejen žákům 6. ročníku /tzv. absolventům/, ale také mladším žákům, jejichž  zájem o obor přesahuje rámec výuky. Slovo plenér znamená příroda a každoročně se víc jak 25  žáků  školy vydává na 3 dny do lesů a luk kolem Ploštiny, nebo i Slavičína, aby se učili zachytit proměnlivou atmosféru světla a stínů a kompozici krajinomalby s jejími nezbytnými elementy.  Kresba a malba v přírodě je pro mladé výtvarníky zpestřením a velkým obohacením dosavadní výtvarné tvorby, a proto bychom rádi tradiční kurzy malby zachovali jako systém dalšího vzdělávání, které není možné realizovat v rámci vyučování.   

      Práce žáků, které vznikají během výuky i na plenéru  jsou každoročně součástí absolventských výstav ve Slavičíně v Infocentru nebo na Radnici a jsou určené pro širokou veřejnost. Dalšími výstavními plochami pro mladé výtvarníky jsou prostory ve škole – koncertní sál, průjezd školy a chodby v budově, kde mohou práce zhlédnout naši žáci, rodiče a návštěvníci školy.