Samotný vznik školy se datuje rokem 1965, kdy byla ve Slavičíně zřízena pobočka Lidové školy umění Valašské Klobouky (ředitelé – Antonín Bařinka a Bedřich Bail). Na této pobočce vyučoval zpočátku jediný kantor, ing. Vladimír Mikulec, který dojížděl z nedalekých Luhačovic. Podobně jako jeho předchůdce Gadas vyučoval  kromě smyčcových nástrojů a klavíru všechny ostatní nástroje, o jejichž výuku byl ve Slavičíně zájem. Během působení pana Mikulce a později také jeho manželky Naděždy Mikulcové, která se věnovala mladým klavíristům, se pozvedla úroveň amatérská na úroveň téměř profesionální.  O tom svědčí velký počet žáků přijatých ke studiu na uměleckou školu – konzervatoř, což bylo v těch letech vzácnou událostí. Manželé Mikulcovi za dobu svého působení ve slavičínské pobočce vdechli do své práce profesionalitu a nastolili řád hudebnímu vzdělávání.

  V roce 1979 se škola osamostatňuje a svým 150 žákům nabízí vzdělávání ve třech uměleckých oborech  – hudebním, výtvarném a tanečním. Řízením školy je na rok pověřen učitel František Maňas z Valašských Klobouk, ale již v roce 1980 se stává ředitelem František Staněk.

        Za působení ředitele Františka Staňka škola přešla v roce 1991 do právní subjektivity, což znamenalo větší samostatnost v rozhodování, ale zároveň i větší zodpovědnost a náročnost v práci školy. Výrazně se zvyšuje úroveň školy, hlavně v hudebním oboru. Mladí slavičínští muzikanti se začínají prosazovat na soutěžních i koncertních podiích a díky jejich výborným výsledkům se jméno "malé školy" dostává do povědomí široké hudební veřejnosti.

     V roce 2000 byla ředitelkou školy jmenována Jana Jakúbková a novým zřizovatelem školy se od roku 2001 stává Krajský úřad Zlínského kraje. Vlastníkem školní budovy je Město Slavičín a od roku 2001, díky vstřícnosti vedení Radnice užívá objekt základní umělecká škola bezplatně.

V současné době ZUŠ Slavičín má kapacitu 325 žáků, kterou naplňuje beze zbytku. Škola sídlí ve zrekonstruované budově, moderně zařízené, vybavená kvalitními hudebními nástroji i hudební technikou, Disponuje 2 koncertními sály, zkušebnou pro orchestr, kapelu, soubory i sbory. Taktéž žáci výtvarného oboru mají kromě výtvarné třídy k dispozici i výtvarný ateliér. Žáci školy i učitelé se pravidelně velmi dobře prezentují jak na koncertech a výstavách, tak na soutěžích i přehlídkách. Z velkých a pravidelných aktivit jmenujme Benefiční koncerty, Vánoční koncerty, ZUŠ v parku, zahajování festivalu Karpaty fest, celostátní hudební i výtvarné soutěže, přehlídky či kurzy (např. MenArt, ZUŠ Open) apod.