Zápis na školní rok 2024/2025

Součástí zápisu do hudebního oboru je talentová zkouška. Zápis je z důvodu plynulosti organizován pomocí rezervačního formuláře (rezervace termínu talentové zkoušky).

Postup registrace a rezervace zájemce o studium v hudebním oboru ZUŠ Slavičín je následující:

1. vyplňte nejprve přihlášku v systému iZUŠ na odkazu níže – pokud již některé Vaše dítě studuje na ZUŠ Slavičín, vyberte v iZUŠ variantu „ANO“, přihlaste se stávajícím heslem a vyplňte přihlášku dalšímu Vašemu dítěti. Pokud jste u nás úplně noví, vyberte v iZUŠ variantu „NE“ a vyplňte přihlášku od začátku. V přihlášce pak uvedete osobní údaje přihlašovaného dítěte, zákonných zástupců a preferované studijní zaměření - nástroj (můžete vybrat dva nástroje: hlavní a náhradní)    Odkaz na iZUŠ zde.

2. poté se zaregistrujte vybráním termínu talentové zkoušky v rezervačním formuláři na odkaze níže – vyberte příslušný den (19.4 nebo 26.4. nebo 3.5.) a zvolte si čas. Do rezervačního formuláře uveďte Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, do poznámky uveďte vybrané nástroje v pořadí: 1. nástroj - hlavní; 2. nástroj - náhradní.   Odkaz na rezervační formulář zde.

O přijetí žáka rozhoduje výsledek talentové zkoušky a kapacirní možnosti školy.

Postup vyplnění přihlášky zájemce o studium ve výtvarném oboru ZUŠ Slavičín je následující:

Vyplňte přihlášku v systému iZUŠ na odkazu níže – pokud již některé Vaše dítě studuje na ZUŠ Slavičín, vyberte v iZUŠ variantu „ANO“, přihlaste se stávajícím heslem a vyplňte přihlášku dalšímu Vašemu dítěti. Pokud jste u nás úplně noví, vyberte v iZUŠ variantu „NE“ a vyplňte přihlášku od začátku. V přihlášce pak uvedete osobní údaje přihlašovaného dítěte, zákonných zástupců a studijní zaměření - výtvarný obor (výtvarná tvorba). Podmínkou přijetí do hudebního oboru jsou kapacitní možnosti školy.  Odkaz na iZUŠ zde.