Pomůcky do hudební nauky

11.09.2013 15:40

Pomůcky a informace k výuce hudební nauky

  • učebnice a pracovní sešit HN (cena 50,- Kč) - žáci učebnici dostanou v hodině HN; částku prosím přinést na následující hodinu HN
  • žákovská knížka hudebního oboru (žáci dostali v hodině nástroje)
  • notový sešit (nejlépe červený – 16 listů)
  • psací pomůcky (pastelky, tužku, gumu, pero)
  • lepidlo tuhé  na papír
  • prosíme vyplnit „Prohlášení o zdravotním stavu“ a přinést na následující hodinu HN spolu s návratkou (1. a 2. ročník)

Učivo a dílčí známky z předmětu Hudební nauka se zapisují do zadní části žákovské knížky, od str. 22. Prosím kontrolu a 1x za měsíc o podpis.

Omlouvání žáka z HN: buď písemně do žákovské knížky od strany 22 (tam kde se zapisuje učivo z HN) nebo formou SMS na 732 839 546 obojí je možno předem nebo i zpětně.