Přijímáme žáky do výtvarného i hudebního oboru pro šk. rok 2012/2013

29.08.2012 12:23

Stále je ještě možnost k přijetí do výtvarného i hudebního oboru na naší škole. Informovat a přihlásit se můžete u paní řed. Jany Jakúbkové nebo u paní uč. Anny Frajtové do konce srpna, příp. v prvním týdnu v září.