Školné za 1. pololetí

05.09.2013 15:53

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ (školné) se bude vybírat jednorázově 20. září 2013 od 9.00 - 17.00 hodin v kanceláři ekonomky ZUŠ Slavičín v 1. patře.