ŠKOLNÉ za 2. pololetí 2014/15

12.02.2015 15:54

Příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání v ZUŠ (školné) na 2. pololetí šk. roku 2014/2015 vybíráme ve čtvrtek 19. února 2015 od 9.00 – 17.00 hodin v kanceláři školy.