Školné za 2. pololetí šk. roku 2010/2011

16.02.2011 13:17

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v ZUŠ (tzv. školné) se vybírá jednorázově dne 18. února 2011 od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy (1. patro, pí Vaňková).