Školné za II. pololetí šk. roku 2009/2010

10.02.2010 14:56

Školné za II. pololetí se bude vybírat jednorázově v pátek 19. února 2010 od 9.00 do 16.00 hodin v kanceláři ZUŠ (1. patro).