Stále ještě přijímáme nové žáky do ZUŠ

25.06.2012 15:27

Stále je možnost se přihlásit ke studiu hudebního nebo výtvarného oboru pro školní rok 2012/2013. Rodiče zájemců z řad předškoláků a žáků 1. tříd ZŠ se mohou hlásit poslední týden v červnu nebo ještě i poslední týden v srpnu v u kteréhokoliv učitele v ZUŠ.