Učíme podle ŠVP

01.10.2012 15:46

Od letošního školního roku 2012/2013 učíme podle nového tzv. Školního vzdělávacího programu, který nahrazuje dosavadní učební osnovy a umožňuje se škole individuálně  profilovat a nabízet vedle běžné výuky další možnosti práce s dětmi v hudebním i výtvarném oboru. Tento dokument se zavádí postupně a pro letošní školní rok platí pro žáky PHV a 1. ročníků. Školní vzdělávací programje k dispozici v ředitelně a sborovně školy.