Webové stránky školy

18.08.2009 14:28

Upozorňujeme na mírně pozměněné webové stránky naší školy. V menu přibyly další podtituly, díky kterým bychom Vás chtěli lépe zpravovat o dění na naší škole. V sekci výuka najdete rozcestník na skupinové předměty hudebního oboru, kde budou v průběhu školního roku aktuální informace např. o probírané látce v HN či PHV nebo info o zkoušce sboru atd. Nově si můžete v sekci audio/video poslechnout nebo se podívat na některá vystoupení žáků nebo jiné zajímavé akce odehrávající se na škole. Akce uplynulého školního roku najdete v sekci archiv. Všem žákům i jejich rodičům přejeme úspěšný start do nového školního roku 2009/10 a věříme, že třeba i díky těmto webovým stránkám se bude i nadále rozvíjet spolupráce rodičů, žáků a školy. Přivítáme jakékoliv připomínky a návrhy na zlepšení.