Absolventský koncert Adély Beňové, Michaely Bonkové, Terezie Kozubíkové a Nikoly Peškové

Srdečně Vás zveme na absolventský koncert, na kterém uzavřou I. cyklus studia žákyně:

Adéla Beňová, hra na zobcovou flétnu, tř. uč. Radim Knopp

Michaela Bonková, hra na housle, tř. uč. Hana Petrů

Terezie Kozubíková, hra na klavír, tř. uč. Hana Durďáková

Nikola Pešková, hra na housle, tř. uč. Hana Petrů

Koncert se koná v úterý 26. dubna 2022 v koncertním sále v přízemí. Program zde.