Anna Frajtová vyhlášena učitelem roku

Každoročně uděluje Zlínský kraj nejlepším pedagogům ocenění "Učitel roku". Jsme velmi potěšeni, že mezi letošními oceněnými je i pedagog naší Základní umělecké školy, paní učitelka Anna Frajtová. Slavnostní udílení proběhlo ve čtvrtek 16. dubna 2009 v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Z rukou hejtmana převzali ocenění učitelé pamětní medaili Zlínského kraje a také byli obdarováni soškou, která znázorňuje sovu jako symbol moudrosti a současně vyjadřuje, že dobrou pedagogickou práci lze dělat pouze srdcem.

„Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo do 30. ledna 2009 odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje podáno celkem 61 návrhů na ocenění. Těmito návrhy se zabývala komise, v níž figurovali zástupci Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje, ředitelka Zlínského inspektorátu České školské inspekce a odborní pracovníci školského odboru krajského úřadu. Tato komise na základě posouzení doručených návrhů doporučila krajské radě osmnáct pedagogických pracovníků, které jsme dnes vyznamenali,“ vysvětlil Josef Slovák, radní pro oblast školství.

Paní učitelce Anně Frajtové srdečně blahopřejeme a děkujeme za její práci v oblasti hudebního školství.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz