Blahopřání komorním souborům

Blahopřejeme žákům z dechové třídy Anny Frajtové.
V krajském kole národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které se konalo 20. února v ZUŠ Kroměříž, získali ve svých kategoriích nejvyšší ocenění.
KlariNelis trio - 1. místo 
Nela Vaculíková
Filip Unzeitig
Milan Durďák
Clarinettissima trio - 1. místo 
Terezka Machů
Terezka Zálešáková
Blanka Malatinská
 
Děkujeme žákům i paní učitelce za pěknou reprezentaci školy, těší nás, že naši mladí dechaři stále patří mezi nejlepší muzikanty zlínského kraje.
Zvláštní poděkování patří paní Vaculíkové, která se po dobu soutěže ochotně starala o mladší komorní soubor.