Blahopřejeme našemu houslovému duu ANELI

Houslové duo „ANELI“– Anička Petrů a Eliška Soukupová

(tř. uč. Hana Petrů)

získalo v okresním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

(3. 3. 2016, ZUŠ Zlín)

1 . místo s postupem do krajského kola