Blahopřejeme Zuzaně Štěpančíkové

Blahopřejeme

Zuzaně Štěpančíkové

za získání 

3. místa  v kategorii C ( základní umělecké školy)

ve výtvarné soutěži  Mládí kraje 2009/2010

( vyhlášena Mgr. Josefem Slovákem, radním Zlínského kraje)

 na téma : „ Sport, charakteristický pro naše město“

 

Zuzka se zúčastní slavnostního vyhodnocení soutěže dne 10. 12. 2009 ve 13.00 hod. v Muzeu

J. A. Komenského v Uherském Brodě.