Celostátní kolo ve hře na dechové nástroje

Ve dnech 3. - 6. května 2012 se uskutečnilo v Kladně celostátní kolo ve hře na dechové nástroje. Naše škola měla také "své želízko v ohni" v podobě Terezy Zálešákové, která v celorepublikové konkurenci základních uměleckých škol získala 2. místo ve III. kategorii. Blahopřejeme a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy. Děkujeme taktéž za přípravu třídní učitelce Anně Frajtové a korepetitorce Věře Hájkové.