Filmový dokument o festivalu ZUŠKA?ZUŠKA!

Zlínský kraj zřizuje dvacet základních uměleckých škol a tyto školy patří mezi nejlepší v republice, jejich žáci slaví úspěchy na národním i mezinárodním poli. Dokument zachycuje kvalitu umění, které děti i jejich učitelé tvoří. Je to umění s tradicí i umění dneška, na vysoké úrovni a v kvalitě, která se rovná často profesionálním výkonům.

Film pořídil tým pod režijním dohledem Tomáše Zindlera. Vznikl během květnového festivalu ZUŠKA?ZUŠKA!, který byl svým pojetím výjimečný v rámci republiky. V jeden den se představily největší talenty ze všech státních krajských zušek.
Snímek nezachycuje festival, ale umění ve všech jeho podobách a formách. Je nadčasový a míří do oblasti hudební (klasika, rock, pop, dechová tělesa, CM,..), výtvarné (včetně designu, animace, malby, keramiky,..), literárně-dramatické (divadelní výkony hrané, loutkové, sólové výkony, ..) a taneční (moderní, klasický, balet, lidový, hiphop,..).
Obsahem je také náhled šéfů největších kulturních institucí v kraji na funkci a úlohu státních ZUŠ, škol s mimořádnou tradicí (ve ZK až 130 let). Dokument zachycuje mimo jiné výpovědi a vzpomínky některých bývalých absolventů krajských ZUŠ, např. muzikanta Jiřího Pavlici, choreografky Laďky Košíkové, herce Gustava Řezníčka, či držitelky ceny Anděl, hudebnice Jitky Šuranské.

Ambice dokumentu je šířit umění na krajské i celostátní úrovni široké veřejnosti, jednáme ale také s partnerskými institucemi a některými tzv. studii v cizině.

www.youtube.com/watch?v=6aie4nxDeSY