Flétnová předehrávka žáků ze třídy B. Jakúbkové

ZUŠ Slavičín pořádá Flétnový koncert, na kterém vystoupí žáci ze třídy Barbory Jakúbkové a který se uskuteční 11.1.2022 v 18.00 v dolním koncertním sále ZUŠ.

Koncert se uskuteční za dodržení aktuálních hygienických a protiepidemiologických opatření. Posluchači musí mít po celou dobu koncertu zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou.