Gratulujeme Markétě Kováříkové za výkon v celostátním kole 17. a 18.4.2009

Ani v celostátním kole ve hře na dechové nástroje se naše škola neztratila a získala umístění. Markéta Kováříková - získala v celostátním kole soutěže ZUŠ ve Vysokém Mýtě (17. - 18. 4. 2009) ve hře na příčnou flétnu  2. místo v VI. kategorii. Klavírní korepetitor paní učitelka Věra Hájková, třídní učitelka Barbora Jakúbková (foto nahoře).
Diplom Markétě předává předsedkyně odborné poroty, profesorka ostravské konzervatoře Marcela Šindelová (foto dole).