Gratulujeme saxofonovému a klarinetovému triu a žesťovému duu

Naše ZUŠ Slavičín byla pořádající školou okresního kola soutěže základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT, které se konalo ve středu 22. února. Soutěže se účastnily ZUŠky našeho okresu.

Naši školu reprezentovaly 3 soubory. Klarinetové trio a Saxofonové trio - oba soubory pod vedením p. uč. Pavla Macháče získaly 1. cenu s postupem do krajského kola. Žesťové duo pod vedením p. uč. Tomáše Strnky získalo 2. cenu. Všichni soutěžící získali kromě diplomu a ocenění od odborné poroty, jejímiž předsedy byli za dechové dřevěné nástroje MgA. Aleš Janeček, Art.D. z Konzervatoře PJV z Kroměříže a za žesťové pan Zdeněk Gahura, dipl. um. ze ZUŠ Luhačovice, také sladkost s unikátním - pokaždé originálním obalem vytvořeným žáky našeho výtvarného oboru ze třídy p. uč. Petry Ponczové. Obaly se moc líbily a jsou spolu s diplomem krásným suvenýrem pro soutěžící. Více zde: https://www.facebook.com/photo?fbid=709424074103282&set=pcb.709429554102734