Houslový koncert

ZUŠ Slavičín pořádá Novoroční podvečer žáků houslového oddělení, na kterém vystoupí žáci ze třídy Hany Petrů a který se uskuteční 12.1.2022 v 18.00 v dolním koncertním sále ZUŠ. Program zde.

Koncert se uskuteční za dodržení aktuálních hygienických a protiepidemiologických opatření. Posluchači musí mít po celou dobu koncertu zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou.