Informace pro nové žáky hudebního oboru - PHV

Noví - nejmenší žáci naší školy nastupují vždy do přípravného ročníku. V hudebním oboru je to tzv. PHV neboli Přípravná hudební výchova. Výuka PHV začíná už v prvním týdnu školního roku. První setkání žáků proběhne i s jejich rodiči v úvodní hodině, kde se žáci i rodiče dozví všechny podrobnosti (účast alespoň jednoho rodiče je povinná), a termín toho setkání bude upřesněn na nástěnce školy i na webu do 25.8.