KLAVÍRNÍ KONCERT

ZUŠ SLAVIČÍN VE SPOLUPRÁCI SE SRPDŠ

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
            
K L A V Í R N Í      K O N C E R T
účinkují žáci ze třídy VĚRY HÁJKOVÉ,
kteří se zúčastní okresního kola
soutěže ZUŠ


  MICHAL JANŠTA

  MAREK VACULÍK

  HUBERT PLÁŠEK

  MOJMÍR ARGALÁŠ

  MICHAELA RAKOVÁ

  JONÁŠ PLÁŠEK

  VERONIKA KUŽELOVÁ
 
 Úterý 25. 2. 2014 v 18.00 hod., dolní sál ZUŠ