Koncert klavíristů ze třídy V. Hájkové

ZUŠ Slavičín pořádá koncert klavíristů, na kterém vystoupí žáci ze třídy Věry Hájkové a který se uskuteční 20.1.2022 v 18.00 v dolním koncertním sále ZUŠ.

Koncert se uskuteční za dodržení aktuálních hygienických a protiepidemiologických opatření. Posluchači musí mít po celou dobu koncertu zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou.