Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve Zlíně

Ve středu 7. 5. 2014 proběhla ve výstavní síni Alternativy ve Zlíně slavnostní vernisáž krajského kola soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol.
Naše škola přihlásila do soutěže 2 výtvarné řady a uspěla následovně:
Výtvarná řada "Radovánky",  žáků ze tř. uč. Zdenky Váňové,  byla oceněna v kraji bez postupu
a výtvarná řada "Strom " , žáků ze tř. uč. Jany Jakúbkové,  postoupila do ústředního kola soutěže.
Blahopřejeme všem výtvarníkům, kteří se na výtvarných projektech podíleli a tř. uč. děkujeme za prezentaci školy a pěkné umístění v krajském kole soutěže.