Absolventi hudebního a výtvarného oboru ZUŠ

V letošním školním roce ukončili absolventským koncertem či výstavou studium na na škole tito žáci:

Hudební obor:

První fotografie, zleva - L. Mudráková, uč. R. Knopp, Š. Minarčík, M. Sukaný, uč. H. Durďáková, N. Nepovímová, uč. V. Hájková, V. Šuráňová

Druhá fotografie, zleva - uč. H. Durďáková, L. Váňová, uč. R. Knopp, O. Hájek, uč.V. Hájková, Z. Skrášková, uč. P. Grochovec, R. Studenková, M. Jemelková, uč. B. Jakúbková

Třetí fotografie, zleva - uč. P. Grochovec, L. Opletal, A. Jančařík, uč. H. Durďáková. D. Málek, uč. R. Knopp, A. Horská, L. Fojtů, uč. V. Hájková, N. Kollegová, K. Divošová, uč. B. Jakúbková

Výtvarný obor:

Čtvrtá fotografie, zleva - uč. J. Dulíková Gottfriedová, V. Šuráňová, N. Nepovímová, T. Viktorin, O. Hájek, uč. Jana Jakúbková; omluveni: Michaela Vašíčková, Jiří Ščuglík.