Mentorský projekt "Jiné světy"

Mentorský projekt JINÉ SVĚTY vznikl v srpnu 2016. Oslovili jsme bývalé žáky školy (VO ZUŠ Slavičín) za účelem poskytování studijní, vědomostní a dovednostní podpory našim současným žákům. Mentory se stali mladí lidé do 30 let, kteří pracují jako profesionální výtvarníci nebo studují na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Pestrost výtvarných profesí a typů poskytla žákům širokou nabídku možností výběru vhodného mentora pro rozvíjení jejich výtvarného potenciálu.

V tuto chvíli probíhají mentorské dílny, kde žáci spolu se svými mentory navazují na práci z loňského školního roku a rozvíjí ji v návaznosti na profesní zaměření daného mentora a zkušenosti žáka. Mentor dává také možnost nahlédnout do základních postupů, procesů a technik svého oboru a uvádí příklady aplikace výtvarného jazyka v praxi. Individuální přístup, kdy mentor poskytuje podporu a vedení jednomu, maximálně dvěma svěřencům, zaručuje komplexní uchopení tématu, možnost výběru náročných výtvarných technik a specifický výběr rešerží.
Cílem projektu je také podpora školního klimatu ve smyslu posilování sounáležitosti.

Závěrečný výstup z projektu budou žáci se svými mentory prezentovat na výstavě v 1. čtvrtletí roku 2017.

Petra Ponczová, uč. VO a garantka projektu