Nástup nových žáků hudebního oboru do PHV

První hodina žáků nastupujících do přípravného ročníku tzv. PHV se uskuteční ve čtvrtek 3. září v 15.00 hod. v učebně hudební nauky ZUŠ (1. patro). Toto první setkání proběhne i s rodiči těchto žáků a účast rodiče nebo prarodiče je povinná z důvodu bližší domluvy organizace školního roku i volby nástroje. Žáci obdrží učebnici Přípravné hudební výchovy v ceně 45,- Kč.