Neleň! 2018 Výstava žáků ZUŠ

Dovolte mi Vás jménem organizačního týmu pozvat na zahájení 4. ročníku Neleň!, které se uskuteční v pátek 2. listopadu 2018 v 18.00 hodin ve výstavních prostorách Sokolovny. Během letošního dvoudenního programu můžete navštívit semináře, workshopy, výstavu či sérii koncertů. Rádi Vás přivítáme.

Zároveň bychom touto cestou také velice rádi ocenili práci paní učitelky Petry Ponczové a jejích studentů, kteří se v letošním roce zapojili do příprav festivalu. Přijali výzvu a vymysleli náměty, které mají alespoň na jeden víkend proměnit interiér Sokolovny do nezvyklé podoby. Pomohli nám tak přispět k dalšímu originálnímu ročníku Neleň!, ale především ukázali, že patří ke skupině mladých, o nichž celá myšlenka naší akce je. Nebojí se pracovat na svém snu třeba i pod tlakem, chtějí tvořit a jít za svým cílem. Je nám vekou ctí, že se do akce zapojila právě ZUŠ Slavičín a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat. Velice za ni děkujeme.

S poděkováním a pozdravem za tým Neleň!,

Ivana Častulíková ml.