Novoroční charitativní koncert ZUŠ Slavičín pomohl předčasně narozeným dětem

Novoroční charitativní koncert ZUŠ Slavičín pomohl předčasně narozeným dětem

Pomáháme předčasně narozeným dětem!

Děkujeme všem účastníkům benefičního koncertu ZUŠ Slavičín za finanční příspěvek pro předčasně narozené děti v Nemocnici T. Bati ve Zlíně. Finanční výtěžek z koncertu 14.900,- osobně převzal zástupce KNTB Zlín, garant projektu Malemimi – MUDr. Josef Macko, primář novorozeneckého oddělení, který vyslovil poděkování škole za programovou přípravu koncertu a slavičínským občanům za podporu myšlenky tohoto projektu.

Máme velkou radost, že se dvanácti ZUŠ Zlínského kraje výtěžkem z benefičních žákovských koncertů podařilo částkou 132. 237,- vybranou sumu na účtu Malemimi výrazně navýšit. Pokud jste nemohli navštívit náš koncert a chtěli přispět na konto projektu, můžete tak učinit prostřednictvím stránek www.malemimi.cz., kde najdete také více informací o této iniciativě.

Děkujeme také všem účinkujícím učitelům a žákům ZUŠ Slavičín, jejichž umění přineslo radost nám všem a užitek potřebným!

Jana Jakúbková, řed. školy