Novoroční charitativní koncert ZUŠ Slavičín pomohl předčasně narozeným dětem

Pomáháme předčasně narozeným dětem!

Děkujeme všem účastníkům benefičního koncertu ZUŠ Slavičín za finanční příspěvek pro předčasně narozené děti v Nemocnici T. Bati ve Zlíně. Finanční výtěžek z koncertu 14.900,- osobně převzal zástupce KNTB Zlín, garant projektu Malemimi – MUDr. Josef Macko, primář novorozeneckého oddělení, který vyslovil poděkování škole za programovou přípravu koncertu a slavičínským občanům za podporu myšlenky tohoto projektu.

Máme velkou radost, že se dvanácti ZUŠ Zlínského kraje výtěžkem z benefičních žákovských koncertů podařilo částkou 132. 237,- vybranou sumu na účtu Malemimi výrazně navýšit. Pokud jste nemohli navštívit náš koncert a chtěli přispět na konto projektu, můžete tak učinit prostřednictvím stránek www.malemimi.cz., kde najdete také více informací o této iniciativě.

Děkujeme také všem účinkujícím učitelům a žákům ZUŠ Slavičín, jejichž umění přineslo radost nám všem a užitek potřebným!

Jana Jakúbková, řed. školy